Conflicten... In de wereld van heden ten dage worden we er dagelijks mee geconfronteerd. Twisten, ruzies, woordenwisselingen en oorlogen... Vaak is een conflict de oorzaak van emotionele uitingen en/of fysieke acties tegen een andere partij. Ook in de zakelijke wereld is vaak sprake van onenigheden.

Wat is precies een conflict? We hanteren in dit geval de volgende definitie:
Een conflict is een situatie waarbij twee of meer partijen expliciet onenigheid hebben over een of meer onderwerpen en vooralsnog niet in staat zijn tot overeenstemming te komen en de onderlinge relatie te normaliseren.

Een conflictsituatie kan door de 'strijdende partijen' zelf beëindigd worden. Eventueel kan een mediator tussenkomst bieden. De mediator kan helpen de situatie inzichtelijk te maken en mogelijke oplossingsrichtingen te verkennen. Met een mediator of niet, op basis van inzicht in elkaars wensen, eisen en belangen wordt gezocht naar een voor alle partijen aanvaardbaar compromis. Het principe voor de oplossing is eenvoudig genoeg, maar helaas blijkt de praktijk vaak weerbarstig. Als de belangen groot zijn en als emotie een grote rol speelt, dan is communiceren en principieel onderhandelen niet eenvoudig en is tussenkomst van een onafhankelijke derde van noodzaak.

Рассылка

Thursday the 2nd - Informatie Café -